Ljusa Drömmar * Dito Visioner.

ljusa drömmar

Närande — ljusa drömmar, dito visioner
Särskiljas bör ifrån rena illusioner
Vårda, frambära, förlösa i sanning
Gårdag borta, morgondag ej här, idag bemanning.

Dagen då visioner ej lever, dör bort
Noteras bör, utlagt är sista kort
Vad är sedan att sträva efter, kämpa för
När ingenting, någon enda lyckliggör.

Visioner, en strävan, tillgång i förbättring
Grundläggning till idéernas igångsättning
Om inte åt lustfyllda drömmar ge luft
Med den strypta inställning, blir det tufft.

Vem eller i vilken ställning, sig befinner
Inspiration genom vision, allt övervinner
Hur goda än är, ogörligt att trollas fram
Ej heller dragas kan, alla över en kam.


Tidens Tand.

tidens tand

Det finns benämningar, uttalade ibland
Till exempel ett av dem, ’tidens tand’
Avses då något slitet, naggat i kanten
Eller kanske, flickans övergång till tanten.

Det där som våra talesätt uttrycker
Är likheter, vi understundom tycker
Tiden, ett av begreppen att variera
Allt har ju och tar ju sin tid, m.m.

Nytt människoliv, projekt eller företag
I dess början, dras med besvär över lag
Drabbas av barnsjukdomar, kallas det
 Nödvändigt, för en utvecklad immunitet.

Lugn som en filbunke, sägs nån vara
Är konsekvensen av konsistensen, bara
En annan, lik ett yrväder, det motsatta
I lagens namn — ’hålla sig på matta’


Motiverad.

motiverad

Frågor ofta till medvandrare ställda
Svaren, mer likt kommentarer fällda
Fråga sig själv, vad gör mej motiverad?
Ta hand om, får och gör mig inspirerad.

Att vara andra till lags, inget måste
Visar bara, Du egna viljan blåste
Allt ska, av och med hjärtat, avgöras
Just så, medmänskliga känslor tillföras.

Bara den ofrie, andras ärenden gå
Svårigheten, att upp för sig själv, stå
Var och en för liv och leverne ansvara
Med livet, hur som helst, ej må förfara.

På en höft, levs inte rätta livet
Alltför mycket tas då för givet
Bekvämligheten — rör inte en fena
Det sitter ju i huvudet, inte i bena.


Mänskliga Faktorn.

mänskliga faktorn

Hur kan jag tro annat än fakta
Finns ju så mycket mer att beakta
Känslors intuition, tolkar min aning
Sker som på någon andlig uppmaning.

Innersta känslorna, syns inte utanpå
Måste aktiveras i gärning, då och då
Människorna är nu faktiskt som de är
Långt ifrån alla, lever som de lär.

Handlar både om karaktär och erfarenhet
Mycket talar emot ens egen medvetenhet
Vetenskapligt kan lite eller inget bevisas
Mänskliga faktorn, då fel och rätt visas.

Faktiskt är det mänskligt att fela
Något vi individer med varandra dela
Alla som felat, har större förståelse
Därmed kortare väg till sin förlåtelse.


ÖNSKNINGAR.

önskningar

Önskningar strös, för det ena eller det andra
’God Jul’, ’Glad midsommar’ tillönskas varandra
’Ha en bra Dag’ har blivit ett populärt talesätt
Huvudsaken, då av hjärtat menat och förberett.

Önskningar har vi alla, så där lite till mans
Mestadels om något, bra att ha, till hands
Önskningar kan variera, av mest skilda ting
Hur som helst, dom kostar ju ändå ingenting.

Önskningar, kan röra sig om ett specifikt väder
Ja till och med, att inhandla nya, finare kläder
De kan vara jättestora, och ibland så pyttesmå
Men inse, vi kan omöjligt få, allt som pekas på.

Önskningar, är ett annat namn på våra drömmar
Fast i vaket tillstånd, för någon, något vi ömmar
Ha önskedrömmar är hälsosamt, för kropp och själ
Undra på det, vi har därtill bara sunda, goda skäl.


Alldeles Speciellt.

nåt alldeles speciellt

Liv är ett hjärta som slår
Alltmedan dess tid fortgår
Men liv, inte bara basfunktioner
Måste levas i och med goda relationer.

Liv ska levas, kännas varenda minut
Blir då kort om än långt, till dess slut
Det är innehållet, ej skalet som utgör frukten
Ingen mat kan mätta enbart av lukten.

Liv är nåt alldeles speciellt
Förstås endast, när det livet gällt
Vad sen närståendes liv är värt
Vet vi då de är borta o saknaden lärt.


Ringar på vatten.

ringar på vatten

Att glädje i små doser få sprida
Ger lindring, hätska tider genomlida
Bara en liten positiv framtoning
Kan ge ett första steg till försoning.

Om var och en kunde förstå
Att till glädjestacken dra sitt strå
Ty genom egen medverkan, liten som stor
Ökar känslan av trivsel där vi bor.

När en välvillig tanke når sitt mål
På det negativa där, tar kål
Glädjen sprids likt ringar på vatten
Detsamma med hörande, som smittas av skratten.


Segel Med Vindar I.

segel i medvind

Stiltje, vad betyder det för sjöfarten
Jo, ingen förlig vind, ens i starten
Sånt förekommer även på land
Vill man framåt, får det ske för hand.

Förlig vind är seglarens melodi
Glatt hissar han segel med vindar i
Bäst går att fara i vindens riktning
Allra bäst utan oväder i siktning.

Det är konst — navigera sin egen skuta
Så den inte på något Ararat sluta
Om så ’bleke’, kan man utan tvekan
Ta en skön liten roddtur med ekan.


Kärlekens Inflytande.

kärlekens inflytande

Kärlek, som ej visas i handling, är ingen
Istället handlar mest om ytliga tingen           
Kärlek, självklart ställer upp i alla lägen
Den är inte själva målet, men vägen.             

Kärlek, om innerlig och bofast
Finns där något mera trofast?
Den befinner sig med själen i harmoni
Om i utveckling, än djupare kan bli.                

Kärlek, i vårt innersta har sin boning
I allt är överseende, anbefaller försoning            
Föremålet, aldrig opåverkad kan vara
Av kärlekens inflytande, det underbara.


Blomstrande Relation.

blomstrande relation

I stillheten blommar reflektioner
I samhörigheten blomstrar relationer
Ålder och kön spelar ingen roll
Då tycke uppstår från båda håll.

 Första ögonkontakten och första ordet
En första måltid tillsammans vid bordet
Känslan som fanns från allra första stunden
Till en fin och god relation lade grunden.

 Samtalsämnena kom och lät sig behandlas
Det ointressanta till motsatsen kunde förvandlas
Harmonin som uppstod i denna helheten
Så kännbart florerande i realiteten.