Blad Som Klättrar.

Blad som Klättrar

Helskönt med blommor, blad som klättrar
Välbefinnandet och trivseln, stort förbättrar
Dessa växters strävan uppåt, runt omkring
Troget och fasthållande i sin omfamning.

Ibland kända som så kallade parasiter
Trädstammar, spaljéer, är deras favoriter
Finns ändå en hejd, hur högt växten når
På sin höjd, lika långt som stödet går.

Murgrönan, största kändisen av den arten
Livskraftigt sprider sig, i upp som infarten
Föredrar skuggiga lägen och dito platser
Där de bäst, och som mest passande är

Hängande, klängande på staket och planka
Bladen, skönaste gröna, dessutom blanka
Visst, finns ock doftande, rara kaprifolen,
Klematisen med flera, under sommarsolen.

 


Inre Djupare Part.

inre djupare part

Inte sett — inte hört — ändock vet
Alltid förberett — vederbörandes hemlighet
I botten av varje tänkande person
Finns den användbara, känslans intuition.

Egentligen, sunda förnuftets avkända inlägg
Sammantaget och för det mesta har belägg
Under de yttre organen, inre djupare part
För inre ögat, örat också helt uppenbart.

Tala i något, som varken syns eller hörs
Endast trovärdigt, genom vad som görs
Utifrån annans vetskap, omöjligt kan agera
Har redan från början, tendensen att fallera.

Den ännu ovetande — hur allt hänger ihop
Kan omöjligt upplösa, denna typ av knop
Leva med ytterst, innerst, så helt parallellt
Ser, hör, sen förstår, hur allting är ställt.


Den Sköna Vägen.

den sköna vägen

Positiva tankarna — alstrande kreativitet
Medfödd livselixir, som gåva en raritet
På den sköna vägen, en stadd resenär
Bästa tänkbara läge, ta dag som den är.

Visst kan vändas, vridas med bara orden
Verkningslöst då oomsatt i handling vorden
Bättre med ordlöshet och livskraftig aktivitet
Än modlöshet och opraktisk stelbenthet.

Som sagt, orden i sig, ingen verkan har
Oavsett i, hur vackert ordalag den tar.
Också med och i välskrift,  lovas runt
Utan verkställighet,  ren ohållbar strunt.

Vid skrivbord, planeras pampigt och stort
Papperskorg nästa, då intet därav fullgjort
Tyvärr, vanligaste utgången för projekten
Till tjyven, och till sist, görs den upptäckten.


I Rättan Tid.

i rättan tid

Vara på rätt plats och i rättan tid
I verkligheten punktlig, gläds därvid
Då har själ i sin kropp, funnit harmoni
Bättre än si så här, kan det inte bli.

Där ingen i otålighet väntande stått
Då allt menat är, att komma till skott
Vad sker helhjärtat och utan friktion
Just en person, funnit sin takt och ton.

Stress i alla dess lägen, ett tidsspöke
Ibland oundviklig, hur man än försökte
Klockor, ett påfund sedan långliga tider
Dagens människa, allra mest av dem lider.

Visst söks efter skönaste rofyllda lägen
Långt ifrån alla, dithän kan finna vägen
Men först stanna upp — och tänka till
Stämmer vad jag gör, med vad jag vill.


STRÖ ROSOR.

strö rosor

Strö rosor, om nu något ska strös
Var kärleksfull, på bästa sätt generös
Rosorna, är att föredra framför riset
Uppmuntrar, mycket mer på det viset.

Strö rosor, så som beröm förtjänta
Sådan uppvaktning må icke vänta
Rosor, om fördröjda, kan vissna bort
Snarast ge och få dem, livet är kort.

Strö rosor, i överflöd under säsong
Ingen vet om det blir, en annan gång
Ge rosor, med minsta möjliga taggar
Både givare, mottagare, sig betackar.


Med Färger Förskönade.

Förskönade

Givande bilder, min svaghet som styrka ger
Skapar den skönaste tillvaro, varåt än ser
Det bästa med dem, är närvaron i dem
Då själsliga innerligaste känslan ros hem.

Tagande bilder, tillgodohavande som varar
På näthinna lever kvar, i minne förvarar
Vad man ser på den egna viljan beror
Själsliga styrkan, på vad hoppas och tror.

Lyftande bilder ofta med färger förskönade
Seende strålglansen i dem, rikligt belönande
Av naturliga skäl, största möjliga utbyte fås
Men upp till var och en, att se det förstås.

Syftande bilder, extra skimrande i solens sken
Framkallar nyanser, med helt nytt återsken
Lycklig är den som både ser och förnimmer
Om vårt paradis, i ut och insikt, det påminner.


“GYLLENE MORGON.”

gyllene morgon

 Vaknade till, för att möta soluppgången
Via öppnat fönster ta del av fågelsången
Luften förtätad av naturligt sköna ljuden
Till detta i ottan, var vänligen inbjuden.

En dags början — obeskrivligt glädjerik
”Gyllene Morgon” är en passande rubrik
Ljuden, drillarna, på gott, öronbedövande
Likt tusen stämmor i samma kör, övande.

När lätena höres som mest intensiva
Rätt ögonblick — meditationer bedriva
Vara ett med naturen, en liten stund
Äga fullständig lycka, för en sekund.

Som alltid vid njutbara upplevelser
Alla sinnen, intryck tar emot och ger
Änglar finns, resursen som aldrig fela
En Gudomlig hand, söndrat kan hela.


Här I Nutid.

Här i nutid

Stava Kärlek med 3 bokstäver, får Du ’TID’
Att ägna åt Dina nära och kära, här i nutid
Av Kärleken kan ingen, någon gång få nog
Ty därtill oavkortat, har var och en, alltid fog.

Kärlek som aldrig visar sig kunna verka
Varken den Käre eller de Kära kan stärka
Ingen tid i Världen, kan stordåden uträtta
Om ej Kärleken i god tid, kunde underlätta.

Då vi stavar Kärlek, i sin kortare version
Så mycket lättare, känna av sin passion
Varje tänkande person, låter Kärleken hållas
Tar den tid han har, än mer tillhandahållas.


DET JORDISKA.

det Jordiska

Om tänkt, tyckt, in emellan får hållas
Ta plats, få perspektiv, på vad kollas
Just i detta, självbevarelsen råkar finnas
Sammantaget av sett, hört, och kan minnas.

Små bedrifterna, ibland som stora ses
Då stunder, till om och eftertanke ges
Ytterst må personerna själva bestämma
Om inte, ja så uppstår genast dilemma.

Medan individens lyssnande utåt fortgår
Hans egna sorterande, hantering pågår
Enda liten kod kan förändra stora värden
Lösenordet bortglömt, själv taga besvären.

Är, skall vara mycket med det jordiska
Bor, verkar, ofta via nutids elektroniska
Konstgjort med naturligt i ständig strid
Må det senare ta hem segern, i god tid.


ÖGONBLICK — STÄLLEN.

ögonblick--ställen

Dessa med lätta skyar, härliga dagar
Omgivning full av allt som behagar
Humlorna surrar — småfåglarna låter
Skönaste känsla det osköna förlåter.

Mättad, fast aldrig någonsin övermätt
Av naturens egna, fagraste uttryckssätt
Även vägrenars gräs med blommor i
Njutning för ögat, söt näring åt bi.

Naturen, vårt allra bästa läroinstitut
Lektion påbörjas, så fort kommer ut
Omvårda, ta hand om jordens gröda
Omvandla den sen till hälsosam föda.

Ibland, endast se sig om och njuta
Vid störning, på skarpen, må åthuta
Här och nu gäller, vi till vara tager
Ögonblick — Ställen, av natur så fager.