På Bordet.

på bordet

Bordlägga, ett begrepp för mången handling
Lägga på bordet, resultat från nån avhandling
När så måltiden tillredd är, färdig att servera
På tiden att duka bordet, för en, kanske flera.

Bordlägga, först kommer att tänka på då
Ett beslut som skulle fattas, skjuter då på
Bekvämt sätt att komma undan avgörandet
Till framtida bord då lätt, förlägga ärendet.

Bordlägga, också en skrockbelagd företeelse
Ibland närmast räknas som en förseelse
Lägga nycklar på bordet, dåliga omenet
Då bara för de troende, på fenomenet.

Bordlägga, från början var under detsamma
Där man vanligtvis förbiser att damma
Lägga korten på bordet, tillåta dem exponeras
Bordläggning i så motto, självklart respekteras.


Bemöta Sin Nästa.

sin nästa

Vem gillar när någon tränger sig på
Inte jag, inte nu, inte sen, är bara så
I görligaste mån detta ofog undvika
Att betacka, ej detsamma som svika.

Påträngande personer går alls inte hem
Ofta tas rundor för att slippa möta dem
Kan just undra varför så oblygt beteende
När tillräckligt, bemöta sin nästa leende.

Varken någonting, någon gång, någonstans
Har gåpåaren, lite till mans, någon chans
Den glade, försynte, väntar in rätt tillfälle
Också i rätt sammanhang, på rätt ställe.


På Rätt Plats.

rätt plats

Välj bort allt, som inte åt Dig duger
Också allt som egna musten utsuger
Endast det allra bästa, är  gott nog
Näst bäst, då för andraval har fog.

Välj bort allt, som saknar rätta passformen
Försök inte ändra på  gängse normen
Rätt bit på rätt plats, för pusselläggaren
Detsamma i byggbranschen, för anläggaren.

Välj bort allt, som skapar kaos, är destruktivt
Där val kan göras, låt utfallet bli positivt
Må vara, helt fritt, men göres under ansvar
 Se till konsekvenserna, på riskerna Du tar.


Välbehållen.

välbehållen

Jag ber och ber — mer och mer
För allt vad runt omkring mig ser
Än det ena än det andra, har gått fel
Att komma rätt igen,  till stor fördel.

Jag ber och ber, på jorden är mycket ogjort
Verkar vara bråttom, hjälp oss nu, kom fort
Att via böner tillgodose, allt förfelat rätta till
Med vad en själv kan, jag också bidraga vill.

Jag ber och ber, dock ej vad annan dikterat
Men för vad i nutid sker, sådant som fallerat
Omtanken i alla böner, spelar huvudrollen
Därpå, föremål liksom bedjare ses välbehållen.


God Fantasi.

fantasi

Höja upp blicken, titta in i min hjärna
Det gör jag titt som tätt, också gärna
Inrett snarlikt bibliotek i hyllsektioner
Däri både historik och nutida visioner.

Med god fantasi, fås en klar överblick
Vad där samlats av värdefulla ögonblick
Överst, sektionen med solskenshistorier
Nederst, den tunga, av dystra bryderier.

Ordningssinne, i detta bibliotek underlättar
Så mycket mera och på kortare tid, uträttar
I den allmänna, mer öppna hjärnsektionen
Urval, vad förkastats töms på sopstationen.


Outtalad Resurs.

outtalad resurs

Konversation, kan vara en talande blick
Med o ibland utan bekräftande nick
Kroppsspråket, är likt en outtalad resurs
Läsa, tyda det, tarvar livslång språkkurs.

Konversation, emellan två hjärtan kan föras
Inga förkunskaper, bara i kärlek kan göras
Utan tvekan, vackraste språket på jorden
Uttrycksfullt, betonande hjärtligaste orden.

Konversation, rart förhållande mellan brevvänner
Utbyte av tankar, om vad vi gör, också känner
Elektroniska postboxen en förklenande version
Ej jämförbar, handskrivet person till person.

Konversation, ungdom och de äldre emellan
Ett givande och tagande, men alltför sällan
För ökad förståelse, tolerans på båda håll
spelar, varken ålder eller status någon roll.

Konversation, talad med blommornas språk
Räknas  antal, inget tal som allmänt bråk
Färgen då, så innerligt talande, på sitt sätt
Till Kärestan, röda rosor, alla tider helt rätt.


Den Som Spar….

den som spar

Hållning, kan va stram, eller si så där
Rakryggad, tyder på god karaktär
Stå då upp för vad rättskaffens är
Vanligen också, lever som han lär.

Hållning som Hus i sitt förnamn har
Om bra sådan, det mesta tillvara tar
Den som spar han har, ett enkelt svar
Hör då till individer som tagit ansvar.

Hållning, kan va ett sätt att förhålla sig
Kan och vet vad göra, men är försiktig
Handlingskraftig, dylik person är viktig
Gör vad han drillas för, kallas värnpliktig.


Upp Med Humöret.

upp med humöret

In med mage, upp med humör, svälj förtret
Inget att orda om,  gör det helt diskret
Många är goda råden, som vi får till oss
En del genomförbara, om motiverande förstås.

Ibland ska Du sola Dig, inomhus utan solen
På jobbet må ha ståplats, istället för på stolen
Dessutom använda stavar, men inga skidor
Följa alla dessa trender, kan ha sina sidor.

Varför låta andra avgöra, vad Du mår bra av
Fastän obegripligt, ändå beteendelikt en slav
Det är, efter många om och men, nu på tiden
Egen motivation, bästa motion inför framtiden.

Ensamstående eller i relation. Spelar ingen roll
Trenderna och råden, backar upp från alla håll
Att utsättas för detta, mer eller mindre dagligen
Fortsätter, så länge efterfrågas, och helt lagligen.
Du, kan va just den, sätta P för dem, antagligen.


Hålla Avstånden.

avstånden

Få avstånd på något, som är Dig nära
Göre sig ej självt, det måste man lära
Ta avstånd från våld, all slags elakheter
Också vad annat är, av omänskligheter.

Avstånden till och emellan dem i union
I både tid och rum tillämpas nollvision
Avståndstagande till varandras åsikter
Må först avlyssnas, om sant eller dikt är.

Oss bilister emellan, skall hålla avstånden
Inga svårigheter om vi brukar förstånden
Vissa saker och ting ser vi bäst på håll
Konturerna av figurerna ses i synkontroll.

På avstånd kan vi se vyerna i sin helhet
Däri ligger njutning, för en verklig estet
Lyrisk kan också bli, över goda utsikter
Inte alls förvånande, tillförseln av dikter.


Kan Själv.

kan själv

Själva göra — själva ha
Ibland dåligt — ibland bra
Enskilda individen bär ansvaret
Även om frågan, saknar svaret.

Små barn — på höga hästar
”Kan själv!” på tålamodet frestar
Beträffande självförtroende, inget fel
Under uppväxten sen, tappas en del.

Vad man kan, självklart ska uträtta
Om inte, med viss utbildning, inrätta
Kanske, jag en dag, står handfallen
Naturligtvis, hjälpen då, självfallen.