Den Är Sann.

den är sann

Så är det; Gudstjänster i all ära
Mera än predikan måste innebära
Ord är ord, om aldrig så fina, goda
Intet är, utan tankar att fullborda.

Så är det; Kyrkan har väl sina förtjänster
Men absolut icke, monopol på Gudstjänster
Dom är till för oss alla, att göra och utföra
En vardagssyssla, inte bara helgdagsgöra.

Så är det; allt gott, all hjälp vi ger varann
Allra bästa Gudstjänsten, och den är sann
Tjänster att förmå utföra, om inte, så låt bli
Båda, med rätt motivering, finns mening i.


Goda Syftet.

goda syftet

Fredsduvan, har hittills varit ofärdig
Inväntande dagen, den blir trovärdig
Mycket skall till, inför detta lyftet
Fast alla håller med om, goda syftet.

Fredsduvan, åt hela världen är symbol
Vi förundras över, allt motstånd den tål
Bra dag med framtidsutsikt, kan då anas
Nästa dag, folken till upprustning, manas.

Fredsduvan, må uppmuntras och utfodras
Tills på ’Fredens Dag’, dess lyft befordras
Hur många turer, tills dagen D, är kvar?
Den frågan alltför länge, väntat på svar.

Fredsduvan, ger hoppet som aldrig dör ut
Med tålmodighet, på stridigheterna få slut
Ingen kan ju veta eller ens sig föreställa
Då det eviga Fredstillståndet börjat gälla.


I Sedans Nutid.

sedans nutid

Jag är redo för vad komma skall
Då krigen likt sagoslutet är all
Faktiskt har ingen, minsta aning om
Hur det då blir mellan vi och dom.

Vad ska de göra, som förut gjort krig
Skall dom till oss fredliga, sälla sig
Kanske, likt fria livstidsfångar, sig känner
När plötsligt fiender blir  goda vänner.

De som förut varit bergfast troende
Vad tidigare bett om och för, är oberoende
Sjukdomar, farsoter bli till okänd företeelse
Mot alla lagar, sker ej den minsta förseelse.

Våra oroligheter och bekymmer, är som bortblåsta
Dörrar och portar öppnade, som förr varit låsta
Vad i dåtid bara kunnat drömma sig till
I sedans nutid, i verkligheten, vadhelst vi vill.


Tre Väl Valda.

väl valda

Ge mej ett ord eller två eller tre
Mycket kan bli sagt, i och med de
Endast ett, kan ändå sin vilja uttrycka
Korthugget Ja eller Nej, tvivlen undanryckta.

Utökas sen ordförrådet, det knala, till två
Med rätt tonläge, omgivning kan lätt förstå
Två ord som i, Se Upp! Stå Still! Uttalas varningar
Ävenså, Låt Bli!, Sluta Tjuta! Som i förmaningar.

Med de tre orden, kan sägas allt väsentligt
Då ”Jag Älskar Dig” högeligen och kärvänligt
Tre väl valda ord, kan sägas här,så väl som där
Uppmuntrande: ”Du är Bra” plus tre till, ”som Du är”


Det Långsamma Slaget.

långsamma

’Väntan’ ett ord av det långsamma slaget
Medan ’Akut’ är i skyndsammaste laget
Det finns mjuka ord, ett sånt är ’lenar’
Ett av dess raka motsats är ’stenar’.

 Har ord anpassats efter företeelser eller tvärtom
Det förstås, har väl ingen, en aning om
Skrivna språkets ord har stora variationer
Medan i det talade hörs, nyanserade toner.

 Tala vänligt i hårda ordalag, omöjligt
Skälla ut någon i mjuka tongångar, löjligt
Ordalydelsen må rätta sig efter tillfället
Annars ingen rar yttring, ej heller sting i skället.


Ingen Levande Tro.

levande tro

Den som låter misstro växa och gro
Åtnjuter aldrig mera nån sinnesro
Där finns ingen befrielse, ingen bot
Rent samvete kan bli svart som sot.

 De som misstror, ser obefintliga ting
Kan få till skandaler av just ingenting
Tror sig kunna, lägga ihop två och två
Men på slutsumman ingen rätsida få.

 Misstankar är missledd tankegång
Förs de ut, anklagan, sen till rättegång
När misstron tillåts spy ut sin etter
Ofta nog, oskyldiga bakom galler sätter.

 Där misstro gå in, går förnuftet ut
Så vinns ingen levande tro till slut
Kanske en spegel med självporträttet
Kan reflektera, ge vändning i synsättet.


En Ljusare Värld.

Sköna bilder och vackra ord
Är till för att brukas på vår jord
Alla vet var, att söka och finna dem
Men inte hur och när att använda dem.

Allesammans borde varandra överglänsa
Förråden av de goda orden länsa
Den ena vänligheten mynnar i den andra
Med dylik konversation, glöms att klandra.

Bilder med ljuva vyer, vackra ting
Förskönar även annat där omkring
På så sätt skapar vi en ljusare värld
Att leva, vistas i, under vår jordafärd.


TACK i STORPACK.

TACK

Härmed sändes, Tack i storpack
Till allt och alla, och oavsett fack
Ett ensamt litet tack, kommer lätt bort
Sägs mest i förbifarten, och alltför kort.

Tacken, bör helst vara, inneboende först
Just dessa, väl sagda, blir allra störst
Aldrig uttalat tack, absolut obefintligt
Må sägas i stunden, tillåtas göra offentligt.

Tacksamhetskänslan, lyfter vem som bär den
Tar sen med omgivningen, in i atmosfären
Spontana tackets påföljd, en hjärtlig kram
På så sätt, förtjänar  sin förgyllda ram.


Hjärtligt Bemötande.

hjärtligt bemötande

Hjärtligt bemötande, är A och O
Mellan människor, bygger en bro
Som trafikeras i vänskaplig anda
Ömsesidigt förtroende oss tillhanda.

Hjärtlighet, ett väl beprövat sätt
Då berikas, kommer till sin rätt
Med sådan attityd vinns framgång
Mellan individer, vägen inte lång.

Hjärtans lust kan ingen enda motstå
Den känslan vill alla erfara, uppnå
Ingenting kan, likt lusten frambringa
Energier, i ädla former, som bevinga.

Hjärtformationer betyder ’Lycka Till’
Bemötas med dem, var o en gärna vill
Där hjärtat på något sätt tillägnat sitt
Hörs gladaste tillrop, lika tätt som titt.


Förklara det Självklara.

det självklara

Behandla människor, oberoende födelsedagen
Var så god, att se till de inre anletsdragen
Ingen rår över, när och hur kom till jorden
Se hellre till handling, än de lösryckta orden.

Att få vara, för sig själv svara, ett privilegium
Andras bedömningar avstå till ett minimum
Till ett är för gammal, till ett annat är för ung
Vem avgör dessa begreppen, inte ens en kung.

Sina medvandrares åsikter höra och respektera
De gör bara nån illa, som går på och kritisera
Vad är det som säger, hur som är fel, eller rätt
Då bedömer sin mening, på så vitt skilda sätt.

Att döma av ålder, ha den till sin måttstock
Lika oberäkneligt, som att tro på skrock
Låt mig få vara, om inte själv får svara
Ville ju bara så här, förklara det självklara.