All Sköns Nyttigheter.

nyttigheter

Varför — så långt som till bristningsgränsen
När tillräckligt utrymme finns i existensen
Relationer så väl som religioner har gränsland
Rörelsefriheten där, upplevs begränsad ibland.

Varför — röra sig, i och utmed ytterligheter
Inre regioner finns, med all sköns nyttigheter
Ta  till vara — vad Du har — där Du står”
Lev upp till detta — utmaning som förslår.

Varför — i gränstrakterna sig uppehålla
När bäst och tryggast är i hemmets fålla
Titta över hos grannen, fast då tillfälligtvis
Men veta var en hör hemma, naturligtvis.

Varför— detta frågvisa retsamma lilla ord
Ur nyfikenheten uppkommit, är tillgjord
Om begränsningarna även görs i ordvalen
Underminerad blir då — hela grundvalen.


Tankens Kraft.

tankens kraft

 Förflytta i tanken — lätt som en plätt
Utan tvivel, allra bäst förfaringssätt
Inga lyft som kan skada ryggen
In till de mest utsökta, rara byggen.

Förflytta berg, utfört med tankens kraft
Bergfast tro, som medhjälpare då haft
Betänk, tankekraften O-utvunnen förbigått
Åt alla medfödd, men gåvan ej förstått.

Förflytta oss, i tankarna, resa omkring
Till jordens alla hörn, för noll och ingenting
Med en packning, så ytterst minimal
Strunt samma, om kassan den är skral.

Förflytta sig i tankarna, till sina kära
Så klart — hem till dem, vi vill ha nära
Avståndet, bortsett i tankeverksamheten
Allt vi vill, blir till, i tänkta verkligheten.

 


Gudomligt Utbyte.

utbyte

 Kärleksord , ytterst små när de ses
Men de största, då i uttalande ges
Gudomligt utbyte, få stort utav smått
Underbart, den extra gåvan i livet fått.

Kärleksord, upplyftande att lyssna på
Lika härligt givande är — som att få
I vänskapen helt enkelt oumbärliga
Både språket och samvaron förhärliga.

Kärleksord, inflätade i vardagligt tal
Vanemässigt sagda, dess verkan minimal
Uttalade, på samma gång innerligt menade
Uttryckligen, rätt i tid och rum förenade.

Kärleksord, kan ej sägas, skrivas för mycke
Alltid högaktuella — och  i allas vårt tycke
Tänk, så många fula ord vi kunde utfasa
I stället, på de vänliga, kärleksfulla kalasa.


Huvudet på Skaft.

på skaft

Huvudet på skaft — nyfiknas önskedröm
Få bra överblick — kan syna varje söm
Men huvudet har redan en förlängning
Ju längre hals, desto högre knoppställning.

Huvudet på skaft, ännu outforskat gebit
Vore nog bra, kunna förlänga hals, en bit
Då större yta att fördela halsinfektioner på
Vad gäller sjukdomar, halsen lång nog ändå.

Huvudet på skaft, Du kan ju sträcka på den
Kanske bli mera överseende och tolerant sen
Det finns många sätt, att på sin omgivning se
Vilken är den rätta, allra bästa, först måste inse.


Levande Ljuset.

levande ljuset

Levande ljusets låga mig lyckliggör
Tack vare lågan, detsamma levandegör
Men om ingen enda, nämnda låga tänt
Med mitt lyckliggörande då inget bevänt.

Levande ljuset, via sin ynka veke lyser
Betraktare, med gott mod, sitter o myser
Lågan med tågan har sin goda inverkan
Av brinnande intresse, stort uträttas kan.

Levande ljuset, symbol för självaste livet
Om tillåts falna, så klart blir det uppgivet
Det mesta i lågor brinner upp, i beskrivning
Ljus o veke självt, brinner ner, utan omgivning.


Lyftet till nästa fas.

lyftet

Jag lyfter mina ögon, vill se upp
Till detta, inget behov av lupp
Är alls inte uppseendeväckande
Bara att ge synfältets utsträckande.

 Jag lyfter mina händer, vill tacka
Åter igen har lyfts ur en svacka
Någon finns, som ser till mitt bästa
Så jag i min tur, tillgodoser ens nästa.

 Jag lyfter mina fötter, för att undvika
Uppsatta hinder, som får mig att svika
Påfarten till framtiden, i ständigt vägarbete
Där jobbas med sans och vett, i sitt anlete.

 Jag lyfter mina tankar, för att rena dem
Som nybadade, förfinade går alltid hem
Det väsentliga i livet må tillvara tas
Påbörjas i tankarna, lyftet till nästa fas.


Människoöden.

människoöden

Mina vänner är lika åldersfria som jag
Har andra värderingar än födelsedag
Människan där inuti finns, att se till
Våra olikheter varandra komplettera vill.

Med två helt likartade människoöden
Ingen ändra kan, på födelsen och döden
Det första talas gärna och mycket om
Det andra tigs i samma utsträckning om.

Ser vi så, enskilt, på någon utav oss
Helt unik, i särställning då förstås
Somliga i skön utstrålning begåvats
Tillsammans, en god samvaro utlovats.

Förstår så, vem jag är och vad kan tillföra
Inverka, påverka — medvandrare lyckliggöra
Gåvorna vi ger av glädje och generositet
Leder, verkar, på sitt sätt, för långsiktighet.


FREDSBUDSKAP.

fredsbudskap

Ett fenomen — denna dags upplysning
Tänt litet värmeljus som en belysning
Därav skapades guldskimrande gloria
Omkring Fredsduva, i skönaste historia.

Duvan, i sin uppenbarelse betraktad
I evinnerliga tider, varit eftertraktad
Den lyfter nu, syns tydligt och klart
Fredsbudskap i uppfyllande, underbart.

Åstadkommet av gemensam önskan, bön
Äntligen, alla de väntande får sin lön
Dag då drömmar, böner så uppfylls
Inre som yttre värld av glädje förgylls.

Torsdag morgon — alldeles vanlig dag
Upplyftande händelse, stort välbehag
Vill, upplevelsen, här och nu beskriva
Långt mera än symbolisk, sedan bliva.


Innan Det Kvällas.

innan det kvällas

Inte för att det har runnit till
Men endast för att jag så vill
Hålla i pennskaft med viss tanke
Och införliva min envetna manke.

 Inte för att åstadkomma nåt stort
Men bara för att få något gjort
Vad en ålagts må då verkställas
Om behov av dagsljus, innan det kvällas.

 Inte för att på så sätt göra sig till
Men på grund av, att jag helhjärtat vill
Det tillgjorda går inte hem på riktigt
Närvaros äkthet i göromål, är viktigt.

 Inte för att tävla eller jämföra
Men visa hänsyn, ingens chans förstöra
’En An’ är ju lika så god som ’En An’
Beroende av vad en förut vet o kan                         

Inte för att risa men blott o bart rosa
Allt är givet som gåva, ingen allmosa
Vad positivt är förmedla oavbrutet
För allom till maximum bli avnjutet.

 Inte för att börja, ej heller sluta
Men fortsätta, ta sig till nästa ruta
Fastän osynligt, spåret finns utlagt
Se, följa det — Tron på Högre Makt.


ÄLSKA VARANDRA.

älska varandra

”ÄLSKA VARANDRA”
Vad Du gör för nära kära
Gör Du för oss alla
Just så, kan vi goda krafter anbefalla
Hör här; ’En predikan i koncentration’.

”ÄLSKA VARANDRA”
Och världen blir en enda nation.
Tänk att två ord, säger allt vi må veta
Efter flera fraser slipper vi leta
Men ej låta det stanna vid orden
Tillämpa dem, göra himmel på jorden.

”ÄLSKA VARANDRA”
Är att ge och att ta emot
Vara införstådda med
Vi kan aldrig fylla dess kvot.
Finns här något gränslöst på jorden?
Så är det ’Kärleken’
Genom de förverkligade orden.